Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzdělávání

Kapacita: 40
Počet volných míst: 18
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo zakázáno
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s aktuálními problémy v zájmovém vzdělávání, posílit jejich praktické dovednosti při práci se školním vzdělávacím programem a dalšími dokumenty v oblasti neformálního vzdělávání a rozvíjet klíčové kompetence účastníků v oblasti práva, manažerského řízení a podpory zdravého klimatu v zařízeních pro zájmové vzdělávání v kontextu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Absolvent: • umí zpracovat základní dokumenty školského zařízení pro zájmové vzdělávání a provést jejich kontrolu, • chápe problematiku bezpečnostních a právních záležitostí souvisejících se zájmovým vzděláváním, • dovede prakticky pracovat se školním vzdělávacím programem (ŠVP) jako s aktuálním dokumentem, • získá základní orientaci v problematice vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, • zná základní klíčové kompetence podporující rozvoj zdravého klimatu v kontextu primární prevence ohrožení dětí a mládeže a umí pojmenovat druhy rizikového chování dětí a mládeže
Program: 1) Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (2 hodiny)
Kontrola formální správnosti školních vzdělávacích programů, rozbor chyb, aplikace právních norem do dokumentů. Rozbor jednotlivých částí školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Výměna zkušeností. Workshop, práce s dokumentem (účastníci přinesou vlastní materiály).
2) Dítě, žák se speciálními vzdělávacími potřebami v zájmovém vzdělávání (2 hodiny)
Práce s účastníkem zájmového vzdělávání (dítětem, žákem, studentem) se speciálními vzdělávacími potřebami: se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Nejčastější druhy postižení a znevýhodnění, zapojení do zájmového vzdělávání, zapojení asistenta pedagoga. Rozdíl mezi integrací a inkluzí. Přednáška, cvičení – práce s výstupem poradenského zařízení.
3) Management v zájmovém vzdělávání a možná řešení nedostatku míst ve školní družině (1 hodina)
Možnosti vychovatele (pedagoga volného času) v oblasti managementu. SWOT analýza, možnosti propagace činnosti, spolupráce se zřizovatelem, získávání finančních prostředků. Jak založit školní klub.
4) Zážitkové aktivity ke zvnitřnění získaných poznatků a jejich reflexe (3 hodiny)

Program je dělen do dvou bloků po 4 hodinách, přičemž v rámci prvního bloku budou využívány tradiční besedy a přednášky doplněné praktickými ukázkami včetně práce se zdroji – internet, odborná literatura. Vedle frontálního způsobu výuky proběhne i práce ve skupinách. Řízená diskuze bude prostupovat tématy po celou dobu kurzu. V rámci programu druhého bloku bude využíváno interaktivních her. Seznámení s těmito hrami proběhne zážitkovou metodou, kdy se všichni budou těchto her aktivně účastnit a následně bude proveden psychosociální rozbor a dopad každé hry.
Kraj konání:Praha
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků:
Organizační poznámky: URČENO POUZE PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ KLUBY - ZAMĚŘENO VÝHRADNĚ NA VYHLÁŠKU 74 O ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ
Hodinová dotace: 8
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 300.00 Kč
Cena pro ostatní: 900.00 Kč
Termín: 6. 11. 2018
Začátek/konec kurzu: 09.00 / 16.00
Místo konání: Konferenční centrum NIDV (Senovážné náměstí 25, 110 0 Praha 1)
Lektor/ři: Mgr. Petr Kořenek (email: petr.korenek@skolaluh.cz, tel: 734522280)
Organizátor: Jitka Rydvalová (email: rydvalova@nidv.cz, tel: 733125991)
adresa: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1