Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se

Vzdělávací modul zájmového a neformálního vzdělávání

V rámci celoživotního vzdělávání a s rozvojem mobility pracovní síly nabývá na významu i uznávání neformálního vzdělávání. Celý vzdělávací modul zájmového a neformálního vzdělávání elektronický systém je určen pro organizaci a realizaci vzdělávacích akcí zájmového a neformálního vzdělávání. Přehled akreditovaných vzdělávacích akcí najdete na této adrese. Využívat ho mohou v první řadě frekventanti našich vzdělávacích akcí z pohledu běžného uživatele, tedy účastníka vzdělávací akce, dále pak lektoři vzdělávacích aktivit ke zjišťování vstupních znalostí a dovedností frekventantů, resp. k jejich posunu během vzdělávání a pochopitelně organizátoři k zajištění organizace vzdělávacích akcí včetně jejich evaluace.

Každému absolventovi vzdělávací akce systém vygeneruje jeho osobní portfolio.

To bude obsahovat kromě osobních údajů také přehled výstupů, tedy seznam absolvovaných vzdělávacích akcí a z každé z nich kompetenční profil, který popisuje úroveň rozvoje klíčových kompetencí. Změna úrovně kompetencí účastníka vzdělávací akce se vyhodnocuje prostřednictvím evaluačního nástroje, který je nedílnou součástí našeho systému. Každý účastník vyplní vstupní a výstupní autoevaluační dotazník, lektor navíc může provádět evaluaci prostřednictvím korekce hodnocení. Po půl roce od skončení akce pak bude absolvent vyzván k vyplnění přínosu pro praxi, což bude jeden z reálných ukazatelů skutečného přínosu akce.

První kroky uživatele PŘED zahájením studia

 1. Registrace do systému  – jedná se o jednorázovou činnost, při níž zadáte do systému základní osobní údaje a po registraci obdržíte mailem přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) do systému.
 2. Přihlášení do systému – jedná se o vstup uživatele do vzdělávacího modulu, čímž se vám zpřístupní vaše osobní portfolio se všemi vašimi aktivitami s možností se přihlásit na jakoukoliv vzdělávací akci.
 3. Přihlášení do kurzu – jedná se o „zabukování“ si místa účastníka vzdělávací akce z Nabídky vzdělávacích akcí prostřednictvím elektronické přihlášky. Součástí přihlášení se na vzdělávací akci je vyplnění vstupního autoevaluačního dotazníku. Po přihlášení se vám mailem přijde dokument s přihláškou a dalšími instrukcemi.

Následující video zachycuje komentovaný postup uživatele po příchodu na Vzdělávací modul:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=FWNUmaef_Wc

Kroky uživatele PO ukončení studia

 1. Vyplnění výstupního autoevaluačního dotazníku do 7 dnů po skončení výuky je třeba vyplnit odpovědi (= nutná podmínka pro úspěšné absolvování akce a vystavení osvědčení). Dotazník najdete v rubrice Moje stránka | Jsem účastník v posledním sloupci pod odkazem „Evaluační dotazníky“.
  Lektor pak do 14 dnů od ukončení výuky provede uzavření akce a pro úspěšné absolventy pak následně vytiskneme osvědčení a kompetenční profil.
 2. Vyplnění přínosu pro praxi - nejdříve půl roku po skončení akce je absolvent požádán mailem, aby vyplnil v evaluačních dotaznících přínos akce pro praxi a to z pohledu
  a) účastníka (absolventa) - jak využívá získané znalosti, dovednosti z akce ve své praktické činnosti s dětmi a mládeží
  b)  zaměstnavatele (vysílající organizace) - co přineslo absolvování vzdělávací akce zaměstnavateli (celé vysílající organizaci)
  c) klienta (děti a mládež) - co přineslo absolvování akce dětem a mládeži v jejich práci v oddíle v pravidelné či nepravidelné činnosti

Pokud byste měli s čímkoliv problém, využijte prosím NÁPOVĚDU , kde mj. najdete kontakty na uživatelskou podporu.

Věříme, že vám tento systém pomůže v rozvoji klíčových kompetencí a že se vaše osobní kompetenční portfolio bude postupně rozšiřovat.“