Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Rizikové chování

Kapacita: 20
Počet volných míst: 9
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 10. 5. 2018 21:22
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Kurz je zaměřen na kombinaci různých metod práce s účastníky. Na základě prezentace dojde k předání základních informací o rizikovém chování dětí a mládeže a následují práce s účastníky formou her, diskuse, předávání zkušeností, příklady dobré praxe. Cílem semináře je předat pedagogům informace k trendům a příčinám rizikového chování dětí (volný čas, adrenalinové zážitky, motivace, vzory chování, odpovědnost, vztah ke starší generaci, životní hodnoty, rozpad rodiny apod.), upozornit je na příznaky jejich ohrožení a motivaci k rizikovému chování. Účastníci semináře získají znalosti a dovednosti, které jim napomohou k odpovídající reakci na konkrétní problém, se kterým se mohou setkat ve své pedagogické praxi. Určeno pro pedagogy základních škol a školských zařízení - středisek volného času, DDM, školních družin a školních klubů.
Program: • Základní pojmy v oblasti rizikového chování dětí a mládeže - 1 hodina
• Gamblerství, patologické hráčství - 1 hodina
• Závislost na virtuálních drogách - 1 hodina
• Primární prevence na školách a ve školských zařízeních - 1 hodina
• Šikana - 1 hodina
• Situace na školách, legislativa - 1 hodina
• Modelové situace a jejich řešení - 2 hodiny
Kraj konání:Olomoucký
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: psací potřeby
Organizační poznámky: Platba v hotovosti v den konání kurzu, platba fakturou po kurzu.
Hodinová dotace: 8
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 370.00 Kč
Cena pro ostatní: 1100.00 Kč
Termín: 14. 5. 2018
Začátek/konec kurzu: 09.00 / 17.30
Místo konání: ZŠ Prostějov (Dr. Horáka 24, 79601 Prostějov)
Lektor/ři: PaedDr. Zdeňka Kašparová (email: kasparova@pppk.cz, tel: 603294304)
Organizátor: Naděžda Kalábová (email: n.kalabova@seznam.cz, tel: 605388658)
adresa: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, Dr. Horáka 24, 79601 Prostějov