Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Multikulturní výchova

Kapacita: 12
Počet volných míst: 5
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 18. 11. 2013 20:00
Klíčová aktivita: Multikulturní výchova - udržitelnost KPŽ
Anotace: Multikulturní výchova - vzdělávací programy pro děti a mládež v oblasti multikulturní výchovy pro odbornou veřejnost. Kurz je zaměřen na přípravu vzdělávacího programu (projektu) pro děti a mládež v oblasti multikulturality a na širší seznámení s touto oblastí s cílem pomoci Vám v posílení a rozvoji Vašich aktivit v této oblasti. Zároveň budete mít možnost poznat podobné programy a organizace z Vašeho okolí, které se touto oblastí zabývají. Skládá se z jednoho dvoudenního a jednoho denního setkání cca v rozmezí 5 týdnů. Mezi těmito setkáními bude probíhat vzdělávaní prostřednictvím e-learningu. - Cílem prvního (dvoudenního) setkání prezenčního kurzu je seznámení účastníků se základními informacemi o problematice multikulturality, cíli a podstatou vzdělávacích programů pro děti a mládež v této oblasti a s metodikou přípravy a realizace pilotáže vzdělávacích programů. - Cílem blended learningového kurzu v mezidobí dvou setkání prezenčního kurzu je další příprava a následná realizace vzdělávacího programu pro děti a mládež nebo pracovníky pracující s dětmi a mládeží, resp. pilotního vzdělávacího programu v oblasti multikulturality. - Cílem druhého setkání prezenčního kurzu je zhodnotit dosavadní přípravu vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe a dopracovat je do konkrétní podoby využitelné v praxi.
Program: 1. a 2. den (16 hod výukových hodin):
- Zahájení kurzu, představení a seznámení účastníků, zkušenosti a očekávání.
Základní definice multikulturality jako společenského fenoménu, základní multikulturní problematika v ČR, význam a možnosti vzdělávacích programů v této oblasti.
- Osnova pilotáže vzdělávacího programu nebo projektu, její zpracování a konzultace k tvorbě příkladů dobré praxe v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání v oblasti multikulturality.
- Zhodnocení kurzu, harmonogram aktivit na další období blended learningu a konzultací přípravy projektů.

Blended learningový kurz (40 výukových hodin):
- na základě osnovy projektu prezentované na prvním setkání kurzu každý účastník zpracuje vzdělávací program, resp. projekt na konkrétní téma, který v mezidobí (do další části kurzu) může konzultovat s krajským koordinátorem.

3. den (8 výukových hodin):
- Reflexe činnosti za uplynulé období a dotazy k jednotlivým položkám blended-learningu.
- Prezentace vlastních projektů, konzultace a upřesnění zpracovaných projektů, jejich organizační a legislativní náležitosti.
- Výstupy kurzu, vyhodnocení zpracovaných projektů.
- Závěrečná beseda, zhodnocení kurzu, evaluační dotazník.
Kraj konání:Olomoucký
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: Kurz se bude konat jako výjezdový v pronajatých zařízeních se stravováním a ubytováním a s možností pracovat v celé skupině či v několika menších skupinách. Školicí potřeby obdrží účastníci kurzu na místě.
Organizační poznámky: Platbu lze provádět převodem na účet na základě námi vystavené faktury. O fakturu žádejte s uvedením přesné adresy (v případě platby konkrétní osobou) nebo s uvedením přesné fakturační adresy + IČ (v případě platby vysílající organizací) na adrese: svatava.simkova@nidm.cz. Platbu v hotovosti nahlaste prosím předem organizátorovi na stejnou adresu, na niž se můžete obracet také se svými dotazy (telefon 246 088 237).

Kurz se uskuteční při minimálním počtu 6 zájemců.

Hodinová dotace: 64
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 1500.00 Kč
Cena pro NNO: 1500.00 Kč
Cena pro ostatní: 4550.00 Kč
Termín: 25. 10. 2013 - 22. 11. 2013
Začátek/konec kurzu: 11.00 / 17.30
Místo konání: Hotel Sport (Žerotínova 2010/59, 78701 Šumperk)
Lektor/ři: MUDr. Jiří Ježek (email: jezek@agnes.cz, tel: 603283848) Irena Peková (email: pekova@agnes.cz, tel: 605232140)
Organizátor: Mgr. Svatava Šimková (email: simkova@nidv.cz, tel: 774739195)
adresa: Národní institut dětí a mládeže, Sámova 3, 10100 Praha 10