Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Výchova k dobrovolnictví

Kapacita: 20
Počet volných míst: 1
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 18. 1. 2011 14:00
Klíčová aktivita: Výchova k dobrovolnictví
Anotace: Cílem prvního setkání kurzu je seznámení se základními informacemi o dobrovolnictví, formami dobrovolnictví v ČR, motivací k dobrovolnictví dětí a mládeže a s metodikou přípravy a realizace vzdělávacích a dobrovolnických programů. Cílem e-learningového kurzu v mezidobí obou setkání kurzu je podrobnější příprava vzdělávacího programu pro děti a mládež nebo pracovníky pracující s dětmi a mládeží, resp. pilotního programu v oblasti dobrovolnictví. Cílem druhého setkání kurzu je zhodnotit dosavadní přípravu programů a příkladů dobré praxe a dopracovat je do konkrétní podoby využitelné v praxi.
Program: 1. Zahájení kurzu, představení a seznámení účastníků, zkušenosti a očekávání.
2. Základní definice dobrovolnictví, práce s dobrovolníky v NNO, legislativní zakotvení dobrovolnictví, jeho stav a vývoj, koordinátor dobrovolníků, jeho role, výběr, výcvik a supervize a hodnocení dobrovolníků.
3. Osnova vzdělávacího programu nebo dobrovolnického projektu, její zpracování a konzultace k tvorbě příkladů dobré praxe v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání – dobrovolnictví dětí a mládeže.
4. Zhodnocení kurzu, harmonogram aktivit na další období e-learningu a konzultací přípravy projektů.
5. E-learningový kurz – na základě osnovy projektu prezentované na prvním setkání kurzu každý účastník zpracuje vzdělávací program, resp. dobrovolnický projekt na konkrétní téma, který v mezidobí (do další části kurzu) může konzultovat s krajským koordinátorem, resp. s doporučeným odborníkem z řad ostatních krajských koordinátorů.
E-learningový kurz je sestaven na základě osnovy managementu dobrovolnictví s ohledem na specifika práce s dětmi a mládeží v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.
6. Reflexe činnosti za uplynulé období a dotazy k jednotlivým položkám e-learningu.
7. Konzultace a upřesnění zpracovaných projektů, jejich organizační a legislativní náležitosti.
8. Výstupy kurzu, individuální prezentace a vyhodnocení zpracovaných projektů.
9. Závěrečná beseda, zhodnocení kurzu, evaluační dotazníky na webu http://vm.nidm.cz/vm.
Kraj konání:Středočeský
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: Účastníci kurzu budou vybráni na základě prokazatelné práce s dětmi a mládeží. Vstupní podmínky předpokládají požadovanou úroveň mezi stupněm 0 - 1 evaluačního nástroje.
Organizační poznámky: Kurz obsahuje dvě dvoudenní setkání (17. - 18.1.2011 a 7. - 8.2.2011.). Po prvním setkání následuje několik týdnů pauza pro zpracování projektu s pomocí e-learningu, na druhém setkání se budou projekty konzultovat a doplňovat. Zájemci o kurz se mohou informovat u lektorek: svarickova@stred.info, nebo michaela.jandova@hest.cz
Hodinová dotace: 64
Cena: spolufinancováno z ESF a rozpočtu ČR
Termín: 17. 1. 2011 - 8. 2. 2011
Začátek/konec kurzu: 10.00 / 14.00
Místo konání: Sociální firma (Jůnův statek 9, 250 6 Sedlec č.9)
Lektor/ři: Michaela Jandová (email: michaela.jandova@hest.cz, tel: 773 471 014) Bc. Barbora Švaříčková (email: svarickova@stred.info, tel: 775 725 659)
Organizátor: PhDr. Jiří Tošner (email: jiri.tosner@hest.cz, tel: 603267178)
adresa: Hestia, Hestia, o.s., Na Poříčí 12, 11000 Praha 1