Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Základní kurz vodní turistiky

Kapacita: 12
Počet volných míst: 11
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 10. 8. 2018 12:00
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Kurz pro pedagogy volného času, pro vychovatele, vychovatelky a ostatní zájemce z řad NNO, kteří se chystají organizovat vodácké akce pro děti a mládež a vést výcvik na proudící vodě do WW III.
Vzhledem k tomu, že se jedná o akce dosti rizikové, je dobrá připravenost každého pedagoga nanejvýš nutná a přímo souvisí s prevencí před úrazy, nebo i horšími událostmi na vodě. Právě na tuto oblast je náš kurz zaměřen prioritně.
Tento kurz nahrazuje dřívější kvalifikaci instruktor.
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurz.
Program: DEN první

12.30 - 13.00 Zahájení, seznámení s cílem a organizací kurzu

13.00 - 14.00 volno na stravu

14.00 - 17.30 teoretická a praktická část - Zásady první pomoci tonoucímu a přitopenému, bezpečnost při vodáckém výcviku, teorie a praxe plavání v proudící vodě, pohyb bez lodi v proudu v kamenitém dně, záchrana lodi a pádel a materiálu, různé způsoby záchrany plavce i lodě v proudící a divoké vodě . Samozáchrana, zachraňování z lodí , práce s házecí šňůrou,metoda upoutaného zachránce, různé způsoby uchycení plaváčka a zachraňovaného, Seznámení s vodáckou výzbrojí a výstrojí včetně záchranných prostředků, teorie pádlování a správný posed či záklek v lodi na břehu, správné vkládání lodí na vodu, startu na proudící vodě, umění nalézt proudnici,způsoby přenášení jezů, rozježdění na vodě WW I na různých typech lodí a různých postech.

17.30 - 19.00 ubytování, večeře

19.00 - 22.00 teoretická část - Doplnění teorie k odpoledním tématům, další způsoby záchrany plavce i lodě v proudící a divoké vodě, zásady první pomoci tonoucímu a přitopenému i při úrazech a zdravotních potížích; taktika jízdy v různých situacích na řece-1.část, teorie průjezdu obtížnějších úseků řek, propustí, jezů, jízda ve skupině lodí, signalizace.

DEN druhý

07.30 - 08.30 snídaně, pokyny pro den

09.00 - 12.00 Zásady správné techniky pádlování na kánoi C2 na klidné vodě a mírném proudu, různé typy záběrů "háčka" a zadáka na kánoi na klidné vodě a mírném proudu, různé typy záběrů na kajaku na klidné vodě a mírném proudu, základy techniky pádlování na Pálavě na klidné vodě;

12.00 - 14.00 oběd, volný program

14.00 - 17.00 seznámení s účinky a nástrahami vodního proudu, zpětných proudů, válců, přistávání a startování na všech druzích lodí v různých podmínkách, nácvik techniky jízdy na středně silném proudu a v jednodušší propusti.

17.30 - 19.00 večeře, volný program

19.00 - 22.00 Zopakování a doplnění teorie k praktické výuce probírané v průběhu dne, technika jízdy při překonávání rozhraní proudů, vodních válců, traverzování, technika jízdy v náročnější vodě, ; specifika řízení raftových člunů , taktika jízdy v různých situacích na řece 2.část, jízda ve skupině na různých druzích řek, obecné zásady bezpečnosti při školních výletech a zájezdech , údržba lodí z různého materiálu; zásady péče o ochranu přírody, řeky, táboření

DEN řetí

8.00-09.00 snídaně, pokyny pro dnešní den

09.00 - 12.00 Teorie a praxe průjezdu obtížnějších úseků řek, propustí, jezů, rozhraní proudů a způsoby jejich průjezdu, hledání proudnice při nízkém stavu vody, praktický nácvik záchrany plaváčka a převrácené lodě,

12.00 - 14.00 oběd, volný program

14.00 - 17.00 výklad nebezpečných úseků a teorie průjezdů a nájezdů na vodě WW II, nácvik techniky jízdy na vodě WW II – na všech typech lodí,

17.00 - 19.00 večeře, volný program

19.00 – 22.00

Obecné zásady bezpečnosti při vodáckých výletech a zájezdech,.Teorie průjezdu obtížnějších úseků řek, propustí, jezů, rozhraní proudů a způsoby jejich průjezdu, hledání proudnice při nízkém stavu vody, doplnění teorie záchrany "plaváčka" a převrácené lodě, obecné zásady bezpečnosti při vodáckých výletech a zájezdech, rozbory videozáznamů jízd, legislativa spojená s vodáckými akcemi;

DEN čtvrtý

08.00 - 09.00 snídaně, pokyny pro dnešní den

09.00 - 12.00 Nácvik techniky jízdy na vodě WW II- na různých typech lodí a

12.00 - 14.00 oběd, volný program

14.00 - 17.00 přezkoušení z techniky jízdy na různých typech lodí různém postu

17.00 - 19.00 večeře, volný program

19.00 - 22.00 Specifika pedagogiky, metodiky a didaktiky při výuce vodní turistiky, výuka na lodích hrou, rozbory videozáznamů jízd.

DEN pátý

08.00 - 09.00 snídaně, pokyny pro dnešní den

09.00 - 12.00 Nácvik techniky jízdy ve vodě WW III na různých typech lodí

12.00 - 14.00 oběd, volný program

14.00 - 17.00 přezkoušení z praktických dovedností na různých druzích lodí a na různých postech C2, C1, K2, R6 na vodě WW III

17.00 - 19.00 večeře, volný program

19.00 - 22.00 Údržba lodí z různého materiálu, závěrečné shrnutí teorie techniky jízdy, rozbory a hodnocení zkušebních jízd jednotlivých účastníků zaznamenaných videokamerou – zásady péče o ochranu přírody, řeky, táboření, legislativa vodáckých akcí pro děti a mládež – druhy akcí, jejich příprava a organizace.

DEN šestý

07.30 - 08.00 snídaně, pokyny pro dnešní den

08.00 - 12.00 Rozbory zkušebních jízd jednotlivých účastníků zaznamenaných videokamerou prováděné účastníky kurzu, metodické výstupy jednotlivých účastníků k různým tématům, teoretická zkouška formou testu, vyhodnocení výsledků testu a rozbor testu.
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 14.00 Vyhodnocení kurzu ze strany účastníků a lektorů. Závěrečná diskuze.


Časový harmonogram i obsah jednotlivých bloků může být uzpůsoben vodnímu stavu na řece, povětrnostní situaci nebo jiným neočekávaným důvodům.
Kraj konání:Plzeňský
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: Neoprenový oblek, neoprenové boty, dále běžné vybavení pro pobyt v přírodě.
Ostatní specializovanou výbavu, přepravu během akce zajištuje organizátor.
Organizační poznámky: Sraz účastníků: v pondělí 22. 08. ve 12.00 hod. v autocampingu Annín 1. (Označená odbočka z hlavní silnice mezi Dlouhou Vsí a Rejštejnem, zastávka autobusu Autocamping Annín 1). V ceně kurzu je zahrnuto ubytování, stravování a zapůjčení vodáckého materiálu: nafukovací lodě Baraka, nafukovací kajaky, pádla, vodácké záchranné vesty, helmy, záchranné prostředky a přeprava denně na místo výcviku. Výcvik bude prováděn na vhodných úsecích a jezech na Otavě podle momentálních podmínek - stavu vody do WWW III, zdatnosti skupiny, možností dopravy a počasí.
Hodinová dotace: 48
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 2800.00 Kč
Cena pro NNO: 2800.00 Kč
Cena pro ostatní: 8000.00 Kč
Termín: 22. 8. 2018 - 26. 8. 2018
Začátek/konec kurzu: 12.30 / 14.00
Místo konání: Autocamp Annín 1 (Rejnštejnská 1, 34201 Dlouhá Ves )
Lektor/ři: Ing. Jaroslav Frič (email: fricjar@seznam.cz, tel: 723892347) Karel Vodička (email: ddmrokycany@seznam.cz, tel: 606294714)
Organizátor: Ing. Jaroslav Frič (email: fricjar@seznam.cz, tel: 723892347)
adresa: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 PRAHA