Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Prevence rizikového chování

Kapacita: 20
Počet volných míst: 5
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 19. 4. 2018 23:59
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Účastníci se seznámí se současným stavem sociálně patologických jevů a syndromu rizikového chování v pedagogice. Získají základní potřebný teoretický náhled na spektrum rizikových forem chování dětí a mládeže. Pozornost je věnována zejména prevenci zneužívání návykových látek a dalších forem závislostního chování, šikany, prevenci kriminálního jednání, rasismu a xenofobie. Součástí přímé výuky je i praktický nácvik preventivních postupů v rámci pedagogického působení v kontextu pedagogické praxe účastníků.
Program: Úvod do tématu rizikového chování, závislostí.
Drogy – rozdělení, způsoby užití a účinky jednotlivých druhů.
Motivace jednotlivců k užívání a zneužívání návykových látek, přínosy,
mapování potřeb skupiny náctiletých.
Pojem šikana – definice, signály, znaky na základě filmu.
Diagnostika skupiny – rozpoznání, charakteristika šikana x škádlení.
Prožitková aktivita \"cizinec\" se zaměřením na pochopení \"závislostního vztahu\". Trojrozměrný pohled na šikanu.
Stadia šikany – vývoj, rozlišení, kritéria.
Zkoumání nemocného chování, vývoje vztahů ve skupině, stádií.
9 kroků při řešení šikany.
Nácvik vedení rozhovorů na základě modelového příběhu.
Řešení kazuistik účastníků (šikana v ŠD, na pobytové akci apod.).
Nácvik rozhovorů s agresory a rodiči.
Závěrečné shrnutí tématu + nástin dalších témat - sexuální zneužívání, kriminální činnost.
Závěrečná evaluace.
Kraj konání:Jihomoravský
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: Přezůvky, pohodlné oblečení, karimatka (učební pomůcka), spací pytel, prostěradlo a dále dle uvážení.
Organizační poznámky: Akce je určena pro absolventy Dota ročník zahájení březen 2014.
Hodinová dotace: 32
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 2500.00 Kč
Cena pro ostatní: 7100.00 Kč
Termín: 14. 5. 2018 - 17. 5. 2018
Začátek/konec kurzu: 09.00 / 15.00
Místo konání: Penzion Kňourek (Sklepní 562, 69181 Březí u Mikulova)
Lektor/ři: PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. (email: petr.hrouzek@gmail.com, tel: 604338733) (email: , tel: ) Mgr. Renata Vordová (email: rvordova@nidm.cz, tel: 774159064)
Organizátor: Mgr. Tomáš Klíma (email: tomas.klima@ddmpolna.cz, tel: 606643818)
adresa: TEMPO - středisko volného času Polná, Indusova 210, 58813 Polná