Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Tvořivé hry s fantazií, písmeny i čísly

Kapacita: 18
Počet volných míst: 11
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 12. 4. 2018 19:00
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Účastníci semináře si sami na sobě vyzkoušejí námětově pestré hry rozvíjející myšlení, fantazii, tvořivost. Jsou důležitým motivačním prostředkem, činností, zaměřenou na rozvoj psychických funkcí, jako je vnímání, pozornost, paměť, představivost, obrazotvornost. Vedou k učení, řešení a rozpoznání problémů, poznávání nejrůznějších skutečností.
Program: Úvod (0.5 hodiny)
Seznámení s aktivitami.
Hry s čísly a geometrickými tvary (2 hodiny)
Nejrůznější (nejen logické) hry s čísly a geometrickými tvary.
Hry s písmenky a se slovy (2,5 hodiny)
Různé hry s písmeny, slovy i celými větami, jednoduché šifry.
Hry s fantazií (2 hodiny)
Hry rozvíjející a pracující s fantazií – abstraktní obrázky, vymýšlení, ...
Výtvarně-tvořivé hry (1 hodina)
Jednoduché aktivity, ve kterých si účastníci nejprve sami vyrobí pomůcky k následné hře.
Kraj konání:Ústecký
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků:
Organizační poznámky: Sportovní oděv a obuv, poznámkový blok, psací potřeby
Hodinová dotace: 8
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 400.00 Kč
Cena pro ostatní: 1100.00 Kč
Termín: 14. 4. 2018
Začátek/konec kurzu: 09.00 / 17.30
Místo konání: Základní škola (Na Příkopech 895, 43001 Chomutov)
Lektor/ři: Mgr. Radek Ježowicz (email: propagace@ddmolomouc.cz, tel: 731444443)
Organizátor: Hana Hladká (email: hlad@cmail.cz, tel: 728956137)
adresa: Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895, Na Příkopech 895, 43001 Chomutov