Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Agresivita dětí (a rodičů) a jak ji zvládat (v prostředí školských zařízení pro zájmové vzdělávání)

Kapacita: 20
Počet volných míst: 0 (počet náhradníků: 4)
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 14. 3. 2018 12:10
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s aktuálními poznatky ohledně agresivity a jejich projevů ve školním prostředí, posílit způsoby reagování, které pomáhají zvládnout agresivní chování žáku a inspirovat k vytváření prostředí volného od násilí.
Program: 1. Agresivita – její původ a podoby (2 hodiny)
Evoluční pohled na otázku agresivity. Agresivita v dnešní společnosti. Projevy agrese mezi dětmi. Agresivita ve školním prostředí. Agresivní lidé, agresivní chování a vztahy založené na agresi.
(Metoda slovní, metoda názorná)
2. Agresivita kolem nás (2 hodiny)
Příklady z praxe lektora a účastníků. Dobrá a zlá agrese, jak poznat, co je už „za čarou“. Nácvik rychlých reakcí na agresivní chování. Sebeobrana a obrana oběti.
(Metoda slovní, metoda názorná, aktivizující metoda)
3. Prevence výskytu agresivity (2 hodiny)
Jak vytvářet prostředí bez agresivity. Nastavení demokratických pravidel. Hry o nulovém a nenulovém součtu. Role pedagoga ve vytváření mírumilovné atmosféry. Aktivity posilující kladné vztahy ve skupině.
(Metoda slovní, metoda názorná, aktivizující metoda)
4. Reflexe získaných poznatků (2 hodiny)
Zopakování probraných témat. Případy vyžadující odbornou pomoc. Vedení rozhovoru s rodiči žáků – základní pravidla.
(Metoda slovní, metoda názorná, aktivizující metoda)
V rámci bloku budou využívány tradiční besedy a přednášky doplněné praktickými ukázkami včetně práce se zdroji – internet, odborná literatura. Vedle frontálního způsobu výuky proběhne i práce ve skupinách. Řízená diskuze bude prostupovat tématy po celou dobu kurzu. V rámci programu bude využíváno interaktivních her. Seznámení s těmito hrami proběhne zážitkovou metodou, kdy se všichni těchto her aktivně zúčastní a následně bude proveden psychosociální rozbor a dopad každé hry.
Kraj konání:Jihočeský
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: psací potřeby, blok, přezůvky
Organizační poznámky:
Hodinová dotace: 8
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 350.00 Kč
Cena pro ostatní: 1000.00 Kč
Termín: 16. 3. 2018
Začátek/konec kurzu: 09.00 / 17.30
Místo konání: Základní škola (Pohůrecká 16, 37006 České Budějovice)
Lektor/ři: Mgr. Jan Szutkowski (email: szutkowski.jan@gmail.com, tel: 603796307)
Organizátor: Vladimíra Palivcová (email: palivcova@zspohurecka.cz, tel: 724138365)
adresa: Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice, Pohůrecká 382/16, 370 06 České Budějovice 5