Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Jak na polytechnické vzdělávání v zájmových činnostech

Kapacita: 18
Počet volných míst: 3
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 14. 4. 2018 21:18
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Průvodkyní vzdělávacího programu je malá holčička POLY a její kamarádi, kteří nabídnou pedagogům metody a formy výuky, zavedou je do rozmanitých prostředí.
Program: 1 hodina:
• Polytechnické vzdělávání, motivace dětí. Rozvoj postojů dětí k badatelským, tvůrčím činnostem a ochranně životního prostředí.
• Pedagogické postupy, zejména metody aktivního učení posilující smyslové a rozumové vnímání přírody spolu s polytechnickými dovednostmi dětí.
7 hodin:
• Ukázky praktických pomůcek, metodických a pracovních listů k tématu VODA, ZEMĚ, VZDUCH, SLUNCE, ZAHRADA, MATERIÁLY, ŘEMESLA a RUKODĚLNÉ ČINNOSTI.
• Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije.
• Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.
• Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, planetou Zemí.
• Rozvoj a podpora pozorování přírody a přírodních jevů.
• Osvojení poznatků a dovedností potřebných k pozorování. Práce podle pokynů a pravidel
Metody:
Prezentace, práce ve skupině, diskuse, výměna zkušeností.
Nabídka činností, vč. pobytu v terénu, praktické a badatelské aktivity, aktivizující, činnostní, názorně demonstrační metody, práce s příběhem, tematická výuka, simulační hry, diskuse, hodnocení.

Kraj konání:Olomoucký
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: Psací potřeby
Organizační poznámky: Platba v hotovosti v den konání kurzu, platba fakturou po kurzu.
Hodinová dotace: 8
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 350.00 Kč
Cena pro ostatní: 900.00 Kč
Termín: 17. 4. 2018
Začátek/konec kurzu: 09.00 / 17.30
Místo konání: ZŠ Prostějov (Dr. Horáka 24, 79601 Prostějov)
Lektor/ři: Mgr. Yvona Koutná (email: liska.evvo@seznam.cz, tel: 605806840)
Organizátor: Naděžda Kalábová (email: n.kalabova@seznam.cz, tel: 605388658)
adresa: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, Dr. Horáka 24, 79601 Prostějov