Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Družina a paragrafy

Kapacita: 20
Počet volných míst: 12
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 15. 3. 2018 10:00
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Seminář je určen vychovatelům a vedoucím vychovatelům školních družin, případně též ředitelům příspěvkových organizací, které vykonávají činnost školní družiny. Obsahem semináře je ucelený pohled na činnost školní družiny z hlediska platné legislativy. Účastníci mají možnost průběhu semináře klást otázky k tomuto takto široce vymezenému tématu.
Program: 1. Zásady a cíle vzdělávání
2. Školní vzdělávací program v souvislostech
3. Vnitřní řád školní družiny v souvislostech
4. Dokumentace školní družiny
5. Organizace činnosti školní družiny
6. Vícezdrojové financování činnosti školní družiny
7. Podmínky činnosti vychovatelů ve školní družině
8. Pracovněprávní postavení vychovatelů a vedoucích vychovatelů
Kraj konání:Jihomoravský
Cílová skupina z krajů:Jihomoravský
Vybavení účastníků: Psací potřeby, od organizátorů obdrží účastníci přehled legislativy a pracovní list.
Organizační poznámky:
Hodinová dotace: 8
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 400.00 Kč
Cena pro ostatní: 975.00 Kč
Termín: 15. 3. 2018
Začátek/konec kurzu: 09.00 / 17.00
Místo konání: Středisko volného času Ivančice (Zemědělská 2, 664 9 Ivančice)
Lektor/ři: RNDr. Milan Macek, CSc. (email: milan.macek@post.cz, tel: 602848363)
Organizátor: Vladislava Lukešová (email: lukesova13@seznam.cz, tel: 721140986)
adresa: Základní škola Sídliště 321, Žebrák, Sídliště 321, 267 53 Žebrák