Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Zdravotník zotavovacích akcí

Kapacita: 25
Počet volných míst: 0 (počet náhradníků: 5)
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 5. 4. 2018 18:00
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Obsahem kurzu je výuka základů anatomie, hygiena pobytů dětí a mládeže, resuscitace a další život zachraňující úkony. Obsahem je dále legislativa zotavovacích akcí, specifika dětských úrazů a nemocí, organizace poskytování první pomoci a komunikace s postiženým. Kurz není čistě teoretický, ale jeho značná část je zaměřena na praktické ukázky a nácvik.
Program: Rozsah kurzu je 40 hodin a program je při respektování podmínek akreditace přizpůsoben aktuálním podmínkám kurzu. Časový harmonogram obdrží frekventanti kurzu s předstihem.
Kraj konání:Jihomoravský
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: Psací potřeby, poznámkový blok, oblečení pro praktický nácvik poskytování první pomoci v učebně i v přírodě odpovídající aktuálnímu počasí.
Organizační poznámky: ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ - DRUHÁ SADA. POZOR - kurzy jsou dva ve stejném termínu a místě. Je jedno, na který se přihlásíte, ale hlaste se jen do jednoho. Kurz je veden jako zážitkový a spojuje teorii s praxí a simulovanými záchrannými situacemi. Kurz je nutno absolvovat celý a zakončit teoretickou a praktickou zkouškou poslední den kurzu. Kurz je pobytový a v ceně je ubytování na posteli s povlečením, strava, pitný režim, bazén na nácvik záchrany raněného, lektoři, zdravotnický materiál, vybavení. Doprava je ve vaší režii. Pokud chcete vystavit fakturu, označte v přihlášce tuto variantu a domluvte si to ve vaší organizaci. Je možno vystavit společnou fakturu pro více účastníků - konkrétní domluva s organizátorem. Kurz je možno zaplatit i v hotovosti - informace u organizátora. Sleva je vázaná na potvrzení vysílající organizace - zkontrolujte údaje o vaší organizaci a její podpis a razítko. Z organizačních a důvodů jsou dva kurzy stejného názvu a termínu. Pokud máte nějaké pochybnosti informujte se u organizátora akce - Zdeněk Humpolík, tel.: 776746927, e-mail.: humpolik@luzanky.cz.
Hodinová dotace: 40
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 1500.00 Kč
Cena pro ostatní: 4300.00 Kč
Termín: 5. 4. 2018 - 9. 4. 2018
Začátek/konec kurzu: 18.00 / 13.00
Místo konání: Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z.s. (Ochoz u Brna 235 235, 664 0 Ochoz u Brna)
Lektor/ři: František Serbus (email: frodo@luzanky.cz, tel: 603194024) MUDr. Martina Šišáková, Ph.D. (email: tinka@kasiopea.cz, tel: 603416193) MUDr. Jana Valentová (email: janicka.valetova@gmail.com, tel: )
Organizátor: Mgr. Zdeněk Humpolík (email: humpolik@luzanky.cz, tel: 776746927)
adresa: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, Lidická 50, 658 1 Brno