Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

KOMUNIKACE A KONFLIKTY

Kapacita: 22
Počet volných míst: 0 (počet náhradníků: 5)
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 4. 10. 2017 18:00
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - udržitelnost KPŽ
Anotace: Nejčastější příčiny konfliktů a nedorozumění a jejich řešení. Lidsky probraná asertivita, jako nástroj řešení konfliktů, ne jako "lék na všechno", jak bylo v posledních letech prezentováno. Kurz řeší úctu k názorům jiných, možnosti řešení rozdílných postojů, zájmů a podobně. Za dva dny si účastník vyzkouší všechny možné i nemožné způsoby komunikace. Zjistí, jak působí na své okolí. Objeví taje složité nonverbální komunikace. Vyzkouší si své prezentační dovednosti a kreativitu. Naučí se prodat své schopnosti. Převede termín asertivita, kolem kterého je spousta předsudků, do svého života.
Program: 1. DEN

08.00 - 12.00 hod. - I. blok kurzu
Úvod, organizace, představení se
základní složky komunikace
nonverbální složka - řeč těla
optimální nonverbální projev
verbální složka , optimální verbální projev
obsahová složka, proces přenosu informací a jeho specifika
problematika zpětné vazby
SOR model

12,00 - 13,00 hod. - oběd
13,00 - 18,00 hod. - II. blok kurzu
komunikační partneři a styly
test osobního komunikačního stylu
styly řešení konfliktu
zvlášť obtížní protihráči

18,00 - 19,00 hod. - večeře
19,00 - 22,00 hod. - III. blok kurzu
definice konfliktu
dělení konfliktů dle psychologického obsahu
tradiční x pluralistický přístup
pozitivita x negativita v konfliktu
postoj a zájem

2. DEN

08,00 - 12,00 hod. - I. blok kurzu
tři subjekty v konfliktu - co mohu a co nemohu měnit
vnitřní a vnější konflikt
vývojová stadia konfliktu
agresivita, pasivita, manipulace, asertivita
asertivita obecně a zásady

12,00 - 13,00 hod. - oběd
13,00 - 15,00 hod. - II. blok kurzu
asertivita v praxi - životní postoj
asertivní desatero
asertivní techniky

Kraj konání:Praha
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: indoorové a outdoorové oblečení a obuv
Organizační poznámky: Kurz je určen především vedoucím vychovatelům ŠD a ŠK. Časový harmonogram dle pozvánky - není úplně totožný se vzdělávacím modulem.
Hodinová dotace: 18
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 700.00 Kč
Cena pro NNO: 700.00 Kč
Cena pro ostatní: 2100.00 Kč
Termín: 6. 10. 2017 - 7. 10. 2017
Začátek/konec kurzu: 09.30 / 14.30
Místo konání: SOU gastronomie a podnikání (Za Černým mostem 3/362, 198 0 Praha)
Lektor/ři: Mgr. Pavel Rampas (email: p.rampas@seznam.cz, tel: 777275678)
Organizátor: Jitka Rydvalová (email: rydvalova@nidv.cz, tel: 733125991)
adresa: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1