Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Družina a paragrafy

Kapacita: 25
Počet volných míst: 1
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 25. 11. 2017 12:57
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Seminář je určen vychovatelům a vedoucím vychovatelům školních družin, případně též ředitelům příspěvkových organizací, které vykonávají činnost školní družiny. Obsahem semináře je ucelený pohled na činnost školní družiny z hlediska platné legislativy. Účastníci mají možnost průběhu semináře klást otázky k tomuto takto široce vymezenému tématu.
Program: 1. Zásady a cíle vzdělávání
2. Školní vzdělávací program v souvislostech
3. Vnitřní řád školní družiny v souvislostech
4. Dokumentace školní družiny
5. Organizace činnosti školní družiny
6. Vícezdrojové financování činnosti školní družiny
7. Podmínky činnosti vychovatelů ve školní družině
8. Pracovněprávní postavení vychovatelů a vedoucích vychovatelů
Kraj konání:Olomoucký
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: Psací potřeby, od organizátorů obdrží účastníci přehled legislativy a pracovní list.
Organizační poznámky: Platba kurzu hotově v den konání kurzu nebo fakturou po kurzu.
Hodinová dotace: 8
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 350.00 Kč
Cena pro ostatní: 800.00 Kč
Termín: 30. 11. 2017
Začátek/konec kurzu: 10.00 / 18.30
Místo konání: ZŠ Prostějov (Dr. Horáka 24, 79601 Prostějov)
Lektor/ři: RNDr. Milan Macek, CSc. (email: milan.macek@post.cz, tel: 602848363)
Organizátor: Naděžda Kalábová (email: n.kalabova@seznam.cz, tel: 605388658)
adresa: ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24, 79601 Prostějov