Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Tvorba choreografie

Kapacita: 20
Počet volných míst: 0 (počet náhradníků: 0)
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 14. 9. 2017 15:00
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: 1) Účastníci si osvojí základní pravidla a postupy, které se využívají při vytváření choreografie pro veřejnost. 2) Účastníci se naučí základům mixování hudby v mixovacích programech. 3) Účastnici si osvojí metodiku vytváření choreografií do té míry, že po absolvování kurzu dokážou vytvořit choreografie vhodné pro vystoupení před veřejností
Program: Podrobnější vysvětlení základů choreografie.
- Vysvětlení základních principů choreografie
- Vysvětlení historických aspektů choreografie
- Vysvětlení důležitosti herectví v choreografii
- Vysvětlení osoby choreografa a jeho hlavních úkolů
- Vysvětlení důležitosti psychologie ve vytváření choreografií
Rozsah: 2 hodiny
Vysvětlení tvorby choreografie ve vystoupeních pro veřejnost
- Vysvětlení základních principů při práci s veřejností
- Vysvětlení prostorových a hudebních principů choreografie
- Vysvětlení základních principů výběru tématu choreografie, kostýmů, líčení, rekvizit a kulis
- Praktické vyzkoušení tvorby jednoduché pohybové choreografie
Rozsah: 4 hodiny
Vysvětlení vytváření hudebního doprovodu
- Vysvětlení základních principů tvorby hudebních mixů v mixovacích programech
- Ukázka vytváření mixu
Rozsah: 2 hodiny
Kraj konání:Olomoucký
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: sportovní oblečení a obuv do tělocvičny, psací potřeby a poznámkový blok
Organizační poznámky:
Hodinová dotace: 8
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 300.00 Kč
Cena pro ostatní: 900.00 Kč
Termín: 14. 9. 2017
Začátek/konec kurzu: 09.00 / 17.30
Místo konání: Dům dětí a mládeže Olomouc (Tř. 17. listopadu 47, 77174 Olomouc)
Lektor/ři: Ing. Veronika Jedková (email: vjedkova@seznam.cz, tel: 777645592)
Organizátor: Mgr. Radek Ježowicz (email: propagace@ddmolomouc.cz, tel: 731444443)
adresa: Dům dětí a mládeže Olomouc, Tř. 17. listopadu 47, 77174 Olomouc