Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Řešení problémových situací z pohledu práva

Kapacita: 20
Počet volných míst: 7
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 20. 8. 2017 19:12
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - udržitelnost KPŽ
Anotace: Účastníci získají informace k možnostem ochrany své osobnosti ve smyslu platných zákonů (pomluva pedagoga, nahrávka projevu osobní povahy, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). Budou seznámeni s povinnostmi a právy subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně-právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti. Zároveň budou seznámeni s možnostmi řešení problémů souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.
Program: Blok 1 (2hodiny)
Úvod do problematiky - práva a povinnosti subjektů podílejících se na výchově dětí, možnosti spolupráce a součinnosti, kazuistiky.
Diskuse: Vlastní zkušenosti získané v průběhu spolupráce s rodinou, orgánem péče o dítě a orgány činnými v trestním řízení.

Blok 2 (3 hodiny)
Školní modelové situace zpracované na základě kazuistik a jejich řešení z
pohledu práva.
Diskuse: Možnosti postupu pedagoga při řešení konkrétních případů.

Blok 3 (2 hodiny)
Práva a povinnosti pedagogů
Diskuse: S jakými problémy se setkáváme při výkonu svého povolání. Konkrétní dotazy.

Blok 4 (1 hodina)
Odpovědnost za škodu vzniklou v průběhu vyučování.
Diskuse: Vznik škody a její náhrada pachatelem.
Kraj konání:Olomoucký
Cílová skupina z krajů:Olomoucký
Vybavení účastníků: přezůvky
Organizační poznámky: Kurz je určený pro pedagogické pracovníky ZŠ Prostějov, Dr. Horáka
Hodinová dotace: 8
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 350.00 Kč
Cena pro ostatní: 970.00 Kč
Termín: 29. 8. 2017
Začátek/konec kurzu: 09.00 / 17.30
Místo konání: Základní škola Prostějov ul. Dr. Horáka 24 (Dr. Horáka 24, 796 0 Prostějov)
Lektor/ři: JUDr. Karel Kašpar (email: karel.kaspar@volny.cz, tel: 604 122 097)
Organizátor: Naděžda Kalábová (email: n.kalabova@seznam.cz, tel: 605388658)
adresa: ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24, 79601 Prostějov