Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Šikana mezi dětmi – jak ji rozpoznat, jak na ni reagovat, jak jí předcházet

Kapacita: 20
Počet volných míst: 3
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 9. 10. 2017 10:00
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s aktuálními poznatky ohledně šikany v dětském prostředí včetně možností prevence a posílit jejich praktické dovednosti v reagování na projevy šikanování.
Program: 1. Fenomén šikany – teoretický úvod (2 hodiny) Definice šikany. Šikana jako nemocné chování. Šikana jako závislost. Šikana jako porucha vztahů ve skupině. Šikana z evolučního hlediska. Druhy a stupně šikanování. Kyberšikana. (Metoda slovní, metoda názorná)

2. Příznaky šikany (2 hodiny) Projevy šikany v různých prostředích. Obvyklé prvky chování oběti. Obvyklé prvky chování agresora. Diagnostika vztahů mezi dětmi. (Metoda slovní, metoda názorná, aktivizující metoda)

3. První pomoc a prevence (2 hodina) Jak reagovat v situaci, když dochází k nasilí. Ochrana oběti. Koho zažádat o pomoc. Aktivity posilující soudružnost ve třídě. (Metoda slovní, metoda názorná, aktivizující metoda)

4. Reflexe získaných poznatků. (2 hodiny) Zopakování probraných témat. Naplánováni aplikace nových informaci v reálných situacích účastníků kurzu.
Kraj konání:Jihočeský
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: Psací potřeby
Organizační poznámky:
Hodinová dotace: 8
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 300.00 Kč
Cena pro ostatní: 800.00 Kč
Termín: 12. 10. 2017
Začátek/konec kurzu: 08.30 / 17.00
Místo konání: Dům dětí a mládeže,České Budějovice (U Zimního stadionu 1, 37001 České Budějovice)
Lektor/ři: Mgr. Jan Szutkowski (email: szutkowski.jan@gmail.com, tel: 603796307)
Organizátor: Bc. Jiří Machart (email: ddm@ddm-prachatice.cz, tel: 731187238)
adresa: Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, Ševčíkova 273, 38301 Prachatice