Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Zdravotník zotavovacích akcí

Kapacita: 25
Počet volných míst: 2
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 4. 5. 2017 18:00
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Obsahem kurzu je výuka základů anatomie, hygiena pobytů dětí a mládeže, resuscitace a další život zachraňující úkony. Obsahem je dále legislativa zotavovacích akcí, specifika dětských úrazů a nemocí, organizace poskytování první pomoci a komunikace s postiženým. Kurz není čistě teoretický, ale jeho značná část je zaměřena na praktické ukázky a nácvik.
Program: Rozsah kurzu je 40 hodin a program je při respektování podmínek akreditace přizpůsoben aktuálním podmínkám kurzu. Časový harmonogram obdrží frekventanti kurzu s předstihem.
Kraj konání:Olomoucký
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: Psací potřeby, poznámkový blok, oblečení pro praktický nácvik poskytování první pomoci v učebně i v přírodě odpovídající aktuálnímu počasí.
Organizační poznámky: POZOR - kurzy jsou dva ve stejném termínu a místě. Je jedno, na který se přihlásíte, ale hlaste se jen do jednoho. Kurz je veden jako zážitkový a spojuje teorii s praxí a simulovanými záchrannými situacemi. Kurz je nutno absolvovat celý a zakončit teoretickou a praktickou zkouškou poslední den kurzu. Kurz je pobytový a v ceně je ubytování ve vlastním spacáku (na posteli s povlečením), strava, pitný režim, bazén na nácvik záchrany raněného, lektoři, zdravotnický materiál, vybavení. Z organizačních a důvodů jsou dva kurzy stejného názvu a termínu. Pokud máte nějaké pochybnosti informujte se u organizátora akce - Zdeněk Humpolík, tel.: 776746927, e-mail.: humpolik@luzanky.cz.
Hodinová dotace: 40
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 1600.00 Kč
Cena pro NNO: 1600.00 Kč
Cena pro ostatní: 4700.00 Kč
Termín: 4. 5. 2017 - 8. 5. 2017
Začátek/konec kurzu: 18.00 / 14.30
Místo konání: Skautské centrum Domašov (Lesní 167, 783 0 Domašov nad Bystři )
Lektor/ři: František Serbus (email: frodo@luzanky.cz, tel: 603194024) MUDr. Jana Valentová (email: janicka.valetova@gmail.com, tel: )
Organizátor: Mgr. Zdeněk Humpolík (email: humpolik@luzanky.cz, tel: 776746927)
adresa: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, Lidická 50, 658 1 Brno