Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Tvořivé hry s fantazií

Kapacita: 20
Počet volných míst: 7
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 28. 11. 2014 15:00
Klíčová aktivita: Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Účastníci semináře si sami na sobě vyzkoušejí námětově pestré hry rozvíjející myšlení, fantazii, tvořivost. Jsou důležitým motivačním prostředkem, zaměřeným na rozvoj psychických funkcí, jako je vnímání, pozornost, paměť, představivost, obrazotvornost. Vedou k učení, řešení a rozpoznání problémů, poznávání nejrůznějších skutečností.
Program: 9.00 - 11.00 Hry s pohádkou
(seznámení, pohádkové příběhy, barevná pohádka, není pohádka jako pohádka,
pohádkové šifry, pohádka podle dohodnutých pravidel, napodobovaná, vyprávění
příběhu, vlastní pohádková encyklopedie, pohádka podle dohodnutých pravidel,
pohádkové otazníky, pohádkové dvojice)

11.00 - 12.00 Hry s čísly a geometrickými tvary
(malované příklady, obrázek z geometrických tvarů, hry s krabicemi, zábavná
matematika, obrázkové počítání, třídění geometrických tvarů, prostorové
hry s čísly, hledání čísel, na pohotovou lišku, nejvyšší číslo, korálkové počítání,korálkové bodování, matematický závod, knoflíkové počítání, stejně dlouhá slova,čtverce ve čtverci, číselné úkoly)
12.00 - 12.30 přestávka

12.30 - 14.00 Hry s písmenky a se slovy
(tečka, vykřičník, otazník, zamotaná slova, hra s papírovými lístečky,
kartičky s písmeny, tajemná slova, originální nadpisy, písmenka a slova,
rozšiřování slovní zásoby, hra s písmenky, vymyšlená věta, poházená slova,
ukrytá věta, věty s obrázky, zakázané písmenko, barevné rýmování,
protiklady, věty naruby)

14.00 - 15.00 Hry k zamyšlení
(představy, krátké veršování, pohádka bez konce, lístečky vědomostí,
nesrozumitelná přísloví, nesrozumitelná písnička, dorozumívání bez mluveného
slova, vědomostní hra, šifrované názvy, rozstříhaná zpráva)

15.00 - 17.30 Výtvarně - tvořivé hry
(vytváření obrázku pomocí provázku, provázková kopie, barevný svět (hry s barvou), hra s prsty, papírové hrátky, malování kuličkou, malování houbičkou,
výtvarná skupinová hra, maska, výtvarné vyjádření pohybu – proudění vody,
kašírování, batika, tvarování plastů)

Kraj konání:Praha
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků: pohodlné oblečení, temperové barvy,voskové pastely, špejle, 3x výkres A4, 2 x barevný karton, nůžky, lepidlo.
Organizační poznámky: Účastníci si donesou: temperové barvy, voskové pastely, špejle, 3x výkres A4, 2 x barevný karton, nůžky, lepidlo. Pohodlné oblečení. Platba v hotovosti na místě nebo fakturou po kurzu.
Hodinová dotace: 8
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 250.00 Kč
Cena pro ostatní: 700.00 Kč
Termín: 1. 12. 2014
Začátek/konec kurzu: 09.00 / 17.30
Místo konání: NIDV (Senovážné náměstí 25, 110 0 Praha)
Lektor/ři: Naděžda Kalábová (email: n.kalabova@seznam.cz, tel: 605388658)
Organizátor: Jitka Rydvalová (email: rydvalova@nidv.cz, tel: 733125991)
adresa: