Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na přehled kurzů

Výchova k dobrovolnictví

Kapacita: 15
Počet volných míst: 6
Přihlašování: Přihlašování na tento kurz bylo možné do 25. 4. 2014 14:00
Klíčová aktivita: Výchova k dobrovolnictví - udržitelnost KPŽ
Anotace: Cílem prvního setkání kurzu je seznámení se základními informacemi o dobrovolnictví, formami dobrovolnictví v ČR, motivací k dobrovolnictví dětí a mládeže a s metodikou přípravy a realizace vzdělávacích a dobrovolnických programů. Cílem e-learningového kurzu v mezidobí obou setkání kurzu je podrobnější příprava vzdělávacího programu pro děti a mládež nebo pracovníky pracující s dětmi a mládeží, resp. pilotního programu v oblasti dobrovolnictví. Cílem druhého setkání kurzu je zhodnotit dosavadní přípravu programů a příkladů dobré praxe a dopracovat je do konkrétní podoby využitelné v praxi.
Program: 1. Zahájení kurzu, představení a seznámení účastníků, zkušenosti a očekávání.
2. Základní definice dobrovolnictví, práce s dobrovolníky v NNO, legislativní zakotvení dobrovolnictví, jeho stav a vývoj, koordinátor dobrovolníků, jeho role, výběr, výcvik a supervize a hodnocení dobrovolníků.
3. Osnova vzdělávacího programu nebo dobrovolnického projektu, její zpracování a konzultace k tvorbě příkladů dobré praxe v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání – dobrovolnictví dětí a mládeže.
4. Zhodnocení kurzu, harmonogram aktivit na další období e-learningu a konzultací přípravy projektů.
5. E-learningový kurz – na základě osnovy projektu prezentované na prvním setkání kurzu každý účastník zpracuje vzdělávací program, resp. dobrovolnický projekt na konkrétní téma.
E-learningový kurz je sestaven na základě osnovy managementu dobrovolnictví s ohledem na specifika práce s dětmi a mládeží v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.
6. Reflexe činnosti za uplynulé období a dotazy k jednotlivým položkám e-learningu.
7. Konzultace a upřesnění zpracovaných projektů, jejich organizační a legislativní náležitosti.
8. Výstupy kurzu, individuální prezentace a vyhodnocení zpracovaných projektů.
9. Závěrečná beseda, zhodnocení kurzu, evaluační dotazníky na webu http://vm.nidv.cz/vm.
Kraj konání:Královéhradecký
Cílová skupina z krajů:všechny
Vybavení účastníků:
Organizační poznámky: Základní harmonogram kurzu:
- 1. prezenční část: 26. - 27. duben 2014, příjezd v 9:00 - 9:45 (sobota), ukončení ve 13:00 (neděle)
- e-learning: 40 hodin - konzultace k vlastnímu vzdělávacímu programu, studium materiálů k tématu dobrovolnictví
- 2. prezenční část: 13. - 14. červen 2014, příjezd v 9:00 - 9:45 (pátek), ukončení ve 13:00 (sobota)
Ubytování a strava v ceně kurzu.
Kontakt na organizátora vzdělávací akce: Svatava Šimková, simkova@nidv.cz, 774739195
Aktuální mail lektorky: moravkova08@gmail.com
Hodinová dotace: 64
Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání: 850.00 Kč
Cena pro NNO: 850.00 Kč
Cena pro ostatní: 5600.00 Kč
Termín: 26. 4. 2014 - 14. 6. 2014
Začátek/konec kurzu: 09.00 / 13.00
Místo konání: Vila Čerych - Centrum rozvoj Česká Skalice (Křenkova 477, 55203 Česká Skalice)
Lektor/ři: Mgr. et Mgr. Kateřina Morávková (email: moravkova08@gmail.com, tel: 728284909)
Organizátor: Mgr. Svatava Šimková (email: simkova@nidv.cz, tel: 774739195)
adresa: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha