Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na nápovědu

4. Vyplňování evaluačních dotazníků uživatelem

Obrovskou výhodou tohoto systému je možnost posoudit své kompetence týkající se požadavků na účastníky vzdělávací akce před zahájením vzdělávání a následně i po jeho ukončení. Uživatel tak má možnost zjistit nejen své vlastní počáteční znalosti, či schopnosti a postoje, ale také posun, který během realizace vzdělávací akce dosáhl. K těmto činnostem využívá evaluační dotazník.

Postup vyplňování evaluačního dotazníku je následující:

  1. Uživatel se přihlásí do systému svým uživatelským jménem a heslem.
  2. V horní nabídce otevřete položku Moje stránka
  3. V záložce Účastník najdete nahoře ouška listů Jsem přihlášen, Jsem náhradník, Jsem zájemce, Jsem absolvent, seznamy vzdělávacích akcí. Klepněte v posledním sloupci na odkaz Evaluační dotazníky
  4. Vyplňte vstupní (výstupní) evaluační dotazník, Hodnocení organizace (lektora), Přínos pro praxi výběrem jedné z nabízených odpovědí na každou otázku.
  5. Na konci dotazníku klepněte na tlačítko Uložit dotazník.

Poznámka:

a) Vstupní evaluační dotazník je třeba vyplnit před zahájením akce

b) Výstupní evaluační dotazník včetně hodnocení lektora a organizátora je třeba vyplnit do 7 dnů po ukončení akce. Vyplňovat lze již během posledních 4 hodin konání akce.
Dotazník Přínos pro praxi budete moci vyplnit nejdříve půl roku po skončení akce - viz bod e)

c) Lektor pak provede korekci hodnocení (evaluaci) do dalších 7 dnů.

d) Jak vaše autoevaluace, tak i evaluace slouží jako podklady pro váš kompetenční profil. Můžete se k těmto výstupům dostat v sekci Moje stránka | Jsem absolvent

e) Vyplnění přínosu pro praxi - nejdříve půl roku po skončení akce je absolvent požádán mailem, aby vyplnil v evaluačních dotaznících přínos akce pro praxi a to z pohledu 
- sebe jako účastníka (absolventa) - jak využíváte získané znalosti, dovednosti z akce ve své praktické činnosti s dětmi a mládeží
- svého zaměstnavatele (vysílající organizace) - co přineslo absolvování vzdělávací akce vašemu zaměstnavateli, vašim kolegům...
- vašich klientů (dětí a mládeže) - co a jak využívají děti a mládež v práci v oddíle v pravidelné či nepravidelné činnosti

f) Pokud budete mít problémy s vyplňováním evaluačních dotazníků, využijte Uživatelskou podporu (helpdesk).