Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na nápovědu

Ukončení akce - lektor

Lektor při návrhu vzdělávací akce stanoví podmínky ukončení akce. Minimálním výstupem je vyplnění vstupního a následně po akci výstupního evaluačního dotazníku, resp. hodnocení lektora a hodnocení organizátora. Otázky vytváří autor vzdělávací akce k tomu, aby zjistil, jak jsou na kurzu naplněna jeho očekávané cíle. Každý účastník vyplněním evaluačních dotazníků provádí vlastní autoevaluaci, která však může být zkreslená, subjektivní. Proto by měl lektor provést tzv. korekci hodnocení, neboli evaluaci. Teprve po této korekci a na základě posouzení požadovaných výstupů od účastníků lektor nastaví u každého účastníka akce stav absolvoval nebo neabsolvoval. Tím teprve uzavře celou akci.

Postup uzavření akce z pohledu lektora je tento:

1. Přihlaste se do vzdělávacího modulu svým uživatelským jménem a heslem.

2. Klepněte v levé nabídce na položku Moje stránka

KOREKCE LEKTORA:

3. V sekci Jsem lektor najdete v tabulce Vzdělávací akce, které vedu klepněte na odkaz zobrazit ED

4. V Seznamu evaluačních dotazníků klepněte u každého frekventanta na odkaz provést korekci dotazníku

5. Vyplňte výběrem varianty odpovědi, jak hodnotíte frekventanta, z jaké míry dosáhl deklarovaného cíle.

6. Na konci dotazníku klepněte na tlačítko Ulož dotazník

Pozn.:

V případě, že účastníci provedli výstupní hodnocení písemně na předtištěné formuláře (jsou ke stažení pro lektora po volbě zobrazit ED) nebo vám vyplněné výstupní hodnocení zašlou mailem, provedete elektronické vyplnění dotazníku za ně volbou vyplnit dotazník za účastníka.

Ten, kdo nevyplní výstupní evaluační dotazník, neměli byste mu nastavit stav Vyplnil ED a absolvoval a tedy by neměl dostat osvědčení.

UZAVŘENÍ AKCE

7. V sekci Jsem lektor najdete v tabulce Vzdělávací akce, které vedu klepněte na odkaz zobrazit účastníky kurzu

8. U každého účastníka nastavte podle dosažených výsledků (splnění vašich kriterií úspěšnosti) stav absolvoval nebo nedokončil a potvrďte tlačítkem OK

Pozn.:

a) Pro tisk osvědčení se generuje seznam pouze absolventů. Součástí osvědčení je i korekce dotazníku lektorem, resp. výstupní autoevaluace účastníka.

b) Pokud budete mít problémy s ukončením akce, využijte Uživatelskou podporu (helpdesk).