Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na nápovědu

Postup při zahájení akce - organizační pracovník

Organizací akce je pověřen organizační pracovník, zřídka lektor. Vzdělávací modul mu k tomu poskytuje několik nástrojů.

I. Všichni účastníci se přihlašují na akci předem. Ne každý však nakonec na akci dorazí, někdy je třeba volat náhradníky. Organizační pracovník tedy může měnit stav účastníka.

II. Na přihlášce mají všichni zájemci o kurz vyplněny údaje potřebné pro vystavení osvědčení. Aby toto osvědčení bylo v pořádku a bez překlepů, pravopisných chyb či nesmyslných údajů, je třeba, aby organizační pracovník (nebo i lektor) tato data překontrolovali.

III. Z těchto dat na začátku akce organizační pracovník generuje a tiskne prezenční listinu, případně připravuje další materiály pro účastníky a zajišťuje dodržování vizuální identity (u projektových kurzů).

Postup administrativního zajištění zahájení akce je tento:

  1. Po přihlášení se do systému přejděte do nabídky Moje stránka
  2. Zobrazte záložku Organizátor
  3. V sekci Mnou organizované akce vyberte v posledním sloupci u příslušného kurzu odkaz Zobrazit účastníky
  4. ad I. U každého přihlášeného (i náhradníka) je možné měnit jeho stav vůči kurzu.

       a) Po obdržení papírové přihlášky (nástupu na akci) organizační pracovník nastaví stav Papírová přihláška

       b) Pokud někdo na kurz nepřijde, nastaví mu stav Odhlášen

       c) Pokud přijde někdo z náhradníků, nastaví mu stav Papírová přihláška

       ad II. Nad seznamem účastníků je odkaz Prezenční listina. Organizační pracovník ji vytiskne a nechá podepsat všemi přítomnými.

       ad III. Nad seznamem účastníků je odkaz Podklady o účastnících. Organizační pracovník si seznam stáhne, vytiskne a opraví s účastníky data. Pokud je něco špatně v osobních údajích, opraví si data sám účastník (ve svém zájmu) - viz nápověda http://vm.nidm.cz/napoveda/zobrazit/id/editace-osobni-udaju-uzivatele.

Pozn.:

Pokud někdo přijde na kurz bez elektronického přihlášení, vytiskne organizační pracovník Prázdnou přihlášku a prázdný evaluační dotazník (jsou ke stažení u seznamu účastníků) a nechá nově příchozího tyto dokumenty vyplnit. Papírové dokumenty předá garantovi, který zajistí jejich vložení do systému.

Pokud budete mít problémy při různých činnostech spojených se zahájením akce, využijte Uživatelskou podporu (helpdesk).